denesplrus

Typus wspiera firmy poprzez realizację czasochłonnej wstępnej rekrutacji pracowników z zagranicy. W tym celu poszerzamy zakres klasycznych usług pośrednictwa pracy o ważne usługi przed i po nawiązaniu nowego stosunku pracy.

Rekrutacja

Podczas rekrutacji otwarcie staramy się zidentyfikować często pomijaną, jednak bardzo ważną, sferę preferencji kulturowych, a także przydatność zawodową. Naszym celem jest, aby kandydat mógł jak najlepiej odnaleźć się w nowym środowisku. Dzięki wnikliwej i dokładnej selekcji kandydatów chcemy uniknąć niespodzianek dla naszych potencjalnych partnerów. Dlatego znacznie więcej czasu poświęcamy tej sferze, nie pomijając tradycyjnej rekrutacji. Łączymy ludzi i staramy się, aby obie strony były usatysfakcjonowane naszymi wyborami.

Nauka języka niemieckiego

Rekrutację rozpoczynamy od deklaracji chęci nauki języka niemieckiego. Uważamy, że osoby pracujące w Niemczech powinny również nauczyć się mówić po niemiecku, aby móc w pełni prezentować swoje możliwości i umiejętności zawodowe. Znajomość języka pozwoli im na swobodne komunikowanie się w miejscu pracy i pomoże uniknąć wielu nieporozumień. Od naszych kandydatów oczekujemy deklaracji rozwoju znajomości języka niemieckiego do poziomu pozwalającego na swobodną komunikację w życiu codziennym.

Rzemiosło i przemysł

Brak wykwalifikowanych fachowców na stanowiskach robotniczych w zakładach rzemieślniczych i przemyśle prawie we wszystkich branżach stanowi duży problem w Niemczech. Poszukujemy dla Ciebie odpowiednich fachowców i wspieramy ich w znalezieniu zakwaterowania.

Zawody pielęgniarskie

Personel służby zdrowia, a zwłaszcza pielęgniarstwa, jest chronicznie przeciążony. Starzenie się społeczeństwa w Niemczech prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską – naszym dążeniem jest zapełnienie tej luki.

Logistyka

Niemieckie firmy logistyczne muszą coraz bardziej elastycznie reagować na stale rosnące potrzeby tej branży. Szczególnie w przypadku ruchu transgranicznego zaletą jest korzystanie z usług zagranicznych współpracowników z regionów docelowych.


Zmiany demograficzne i brak wykwalifikowanych pracowników

Do 2025 r. liczba absolwentów szkół spadnie w porównaniu z dniem dzisiejszym o około 22 procent. Równocześnie utrzyma się tendencja do podnoszenia kwalifikacji po ukończeniu szkoły. Odsetek absolwentów szkół średnich wśród osób kończących naukę wzrośnie, podczas gdy szkoła główna (jedna z czterech ponadpodstawowych szkół w Niemczech przygotowująca do nauki zawodu) będzie nadal tracić na znaczeniu - to jeszcze bardziej przyspieszy niedobór wykwalifikowanych pracowników w zawodach rzemieślniczych, przemyśle, zawodach pielęgniarskich i logistyce. Dalsze ważne informacje można znaleźć na poniższych wykresach.

30-45

Procentowy wzrost udziału osób powyżej 67 roku życia w ogólnej liczbie pracujących w wieku 20-67 lat do roku 2034

1/3

mniej aktywnych zawodowo do 2060 r. (lub do 16 mln osób), jeśli Niemcy nie pozwolą na imigrację

352

z 801 zawodów boryka się obecnie z niedoborem wykwalifikowanych pracowników

55

% firm już teraz postrzega niedobór wykwalifikowanych pracowników jako ryzyko

źródło: www.bmwi.de