denesplrus

W ciągu prawie 20 lat zarządzania niemieckimi przedsiębiorstwami za granicą Frank Tyralla rozwinął kompetencje międzykulturowe i międzynarodową sieć kontaktów.

Przez 7 lat mieszkał z rodziną w Polsce i był odpowiedzialny za pomyślny rozwój dwóch niemieckich firm produkcyjnych. W Indiach, Brazylii, USA, Hiszpanii i Rosji przez wiele lat wspierał na miejscu zakłady produkcyjne niemieckich firm. Nieodłączną częścią jego pracy jest kontakt z ludźmi z innych kultur. Po powrocie do Niemiec postanowił pomóc w integracji zagranicznych pracowników. Wraz z zespołem dąży teraz do wypełnienia braków kadrowych, które powstały w niemieckich przedsiębiorstwach w przypadku zawodów deficytowych.

Łączy on zasadę zrównoważonej rekrutacji z dobrym przygotowaniem nowych pracowników do innego środowiska kulturowego i zapewnienia im odpowiedniego zakwaterowania. Pomaga w integracji poprzez wsparcie w koniecznych wizytach w urzędach oraz w wyborze kursów językowych. Frank pragnie wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte za granicą, aby pomóc ludziom przybywającym do Niemiec rozwinąć swoje umiejętności zawodowe i jednocześnie zintegrować się w nowym miejscu.

FRANK TYRALLA

Dyrektor Zarządzający

Pracownicy mówiący po niemiecku,
hiszpańsku, angielsku i polsku

NINA GERGEEVA

Agent rekrutacyjny

Wnioskodawcy rosyjskojęzyczni,
głównie z krajów bałtyckich

MARKUS BEHNISCH

Artysta grafik

Komunikacja i marketing