denesplrus

Firma Typus postawiła sobie za cel wprowadzenie na niemiecki rynek pracowników w zawodach, w których stale brakuje fachowców i nieustannie tworzą się miejsca pracy. Aktualnie rośnie zapotrzebowanie na personel nie tylko wśród wysoko opłacanych specjalistów IT, ale także w handlu, usługach, logistyce i wielu innych dziedzinach. W ciągu najbliższych kilku lat dobrze zorganizowana migracja zarobkowa stanie się powszechnym zjawiskiem dającym dobrą i stabilną pracę oraz możliwość wyboru ciekawego miejsca do życia.

Podstawy prawne – systematycznie zostały ujednolicone i ułatwione – ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia

Swoboda przedsiębiorczości i zatrudnienia w Europie, a także nowe prawo dotyczące imigracji pracowników wykwalifikowanych, ułatwiają imigrację. Niemniej jednak nadal istnieją duże przeszkody dla pracowników migrujących i niemieckich przedsiębiorstw. I tu właśnie pojawia się Typus ze swoją koncepcją tworzenia platformy dla komunikacji i wymiany określonych potrzeb zarówo pracodawców, jak i pracowników. Obopólne korzyści stanowią nasz cel działania.

Nasza strategia

Typus to nie tylko klasyczny zakres usług pośrednictwa pracy. Naszą nową propozycją jest rozszerzenie pośrednictwa o ważne usługi przed i po nawiązaniu nowego stosunku pracy. Nasza rekrutacja to dopasowanie kompetencji zawodowych i uwzględnianie oczekiwań dotyczących nowego miejsca życia. Otwarta rozmowa i komunikacja są dla nas najważniejsze. Podczas rekrutacji otwarcie analizujemy wszelkie aspekty interesujące kandydatów, aby uniknąć niespodzianek dla potencjalnego partnera. Od naszych kandydatów oczekujemy chęci integracji z lokalnym środowiskiem, rozwoju znajomości języka niemieckiego do poziomu odpowiedniego do codziennego użytku oraz otwartości w wyrażaniu potrzeb.

Nasz zakres usług

  1. Poszukiwanie i rekrutacja personelu w kraju i za granicą
  2. Preselekcja odpowiednich kandydatów
  3. Przygotowanie kandydatów do oczekiwań w nowym środowisku
  4. Kontrola wszystkich wymagań prawnych
  5. Pomoc w znalezieniu zakwaterowania
  6. Dobór odpowiednich kursów językowych
  7. Dyskusje i informacje zwrotne w pierwszych tygodniach po rozpoczęciu pracy
  8. Wsparcie w działaniach organizacyjnych również po rozpoczęciu pracy
  9. Wsparcie przy załatwianiu spraw urzędowych
  10. Wsparcie kulturowe